უახლესი ამბები

პროექტი “თავდაცვა და უსაფრთოხება – ინფორმირებული არჩევანი”

პროექტი დაფინანსებულია აშშ-ს საელჩოს მიერ, პროექტ “თემის ელჩების” ფარგლებში, რომელსაც რეგიონში ზუგდიდის ამერიკული კუთხე კურირებს