უახლესი ამბები

პროექტი “თავდაცვა და უსაფრთოხება – ინფორმირებული არჩევანი”

https://www.youtube.com/watch?v=ZZCqktXxcyo პროექტი დაფინანსებულია აშშ-ს საელჩოს მიერ, პროექტ "თემის ელჩების" ფარგლებში, რომელსაც რეგიონში ზუგდიდის ამერიკული კუთხე კურირებს